KORPORÁTNE BUBNOVANIE® –  RYTMUS VAŠEJ ŠKOLY!

Prečo sa bubnuje v školách?
 • upevnenie sociálnych väzieb medzi deťmi
 • nový pohľad na rolu každého jednotlivca v rámci triedneho kolektivu
 • zvyšuje schopnosť koncentrácie (najmä u hyperaktivnych detí, detí s LMD atd.)
 • prevencia proti šikane a agresii
 • sprostredkuje odreagovanie a emocionálne vybitie
 • rozvíja kreativitu a nový prístup k učeniu

Bojujeme za zlepšenie sociálnej klímy triedy, vzájomnej súdržnosti a obojstranného pozitívneho prístupu.
Metóda školského bubnovanie tieto požiadavky plne spĺňa.

PhDr. Jan Liška, Pedagogicko- psychologická poradňa Ústeckého kraje

dav

Ako sa bubnuje v školách?

 • privezieme do školy stovky bubnov a perkusných nástrojov – každý žiak má svoj bubon!
 • v telocvični usporiadame miesto až pre niekoľko sto žiakov
 • z detí vytvoríme do 5 minút rytmický orchester, zahráme i Beethovenovu Ódu na radosť
 • akcia trvá 45 minut, je možné vystriadať počas dopoludnia celú školu, až tisíc žiakov
 • cena za žiaka 3,50,- Eur, je možné čerpať kultúrne poukazy

Antistresový program pre pedagogický zbor – teambuilding, psychohygiena

 • tréning teamovej spolupráce pre pedagogické zbory metódou korporátneho bubnovania®
 • nástroj odreagovania, relaxu a nabranie nových síl
 • kurzy od 1 do 3 hodín, cena od 10,- Eur za pedagóga
 • spýtajte sa nás na reference!