Original rhythm team

„Drumming for The Better World“

Objavenie a využitie energetického potenciálu jednotlivca a spoločnosti prelomenie sociálnych
a emocionálnych bariér dosiahnutie atmosféry súhry a jednoty skrze rytmus interakcie na vyššej úrovni.

Original Rhythm Team je vzdelávací projekt zameraný na osobnostný rozvoj, budovanie a rozvoj tímov, komunikáciu, kooperáciu, načasovanie a vedenie ľudí. Používa tzv korporátne bubnovanie a metódy drum circle, pri ktorých všetci účastníci aktívne hrajú na bubon či iný rytmický nástroj.

Original Rhythm Team pôsobí v rámci svojich projektov v korporáciách, neziskovom sektore,
v školstve, organizuje tiež otvorené Drum Circle pre širokú verejnosť.
Podľa antropologických výskumov je bubon najstarším nástrojom komunikácie a spoločné bubnovanie je najstaršou formou tímovej komunikácie. Rytmus je univerzálny jazyk, ktorý dokáže presiahnuť rozdiely medzi ľuďmi – národnosť, pohlavie, vek, rasu, profesijné či sociálne rozdiely. Jedná sa o neverbálnej, primárny spôsob komunikácie, ktorý odkrýva zažité stereotypy
v komunikácii daného tímu.

Korporátne bubnovanie je v súčasnosti najprogresívnejšou metódou budovania a rozvoja tímov.
60% zo 400 najväčších firiem sveta použilo v roku 2007 tieto techniky k rozvoju svojich tímov
(zdroj: FORBES). A toto číslo sa neustále zvyšuje … Original Rhythm Team prináša ako prvý
tento moderný trend do Strednej a Východnej Európy!
Drum circle techniky v USA vytlačili na okraj skôr populárne lanové techniky. Prečo?
Pretože lanové techniky, nech budú vykonané seba lepšie, budú vždy umelú, modelovú situácií. Korporátne bubnovanie vychádza z atavismu, reálnych situácií v tímovej komunikácii, ktoré fungujú
už tisícky rokov vo všetkých kultúrach sveta.

Ak ste nezomreli pri čítaní týchto riadkov, máte stále svoj srdcový rytmus …
a ste tak pripravení na interakciu s nami!