Africký tanec

Tanec spája všetkých zúčastnených na mnohých úrovniach, pôsobí terapeuticky, uvoľňuje nahromadené napatie, zlepšuje komunikáciu a prináša radosť z pohybu.

Africký výrazový tanec je prapôvodcom väčšiny moderných tanečných štýlov. Je energizujúci, uzemňujúci a hravý zároveň. Pohyby v ňom sú veľmi prirodzené a nie je potrebná žiadna predchádzajúca tanečná skúsenosť. Jednotlivé pohyby na seba nadväzujú v podobe krokov a tie spolu vytvárajú ucelenú choreografiu.

Tanec sa vždy tancuje za doprovodu skúsených bubeníkov. Sú jeho neoddeliteľnou súčasťou, pričom medzi bubeníkmi a tanečníkmi dochádza k veľmi silnej interakcii. Súčasťou workshopu je nenáročná pohybová príprava k tancu, samotná choreografia tanca, improvizácia a záverečná relaxácia.